DANH SÁCH MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐƯỢC MANG VÀO PHÒNG THI KỲ THI QUỐC GIA NĂM 2020

Thứ Hai, 22/04/2019, 03:22

Căn cứ theo Công văn số: 2242/BGDĐT,  ngày 22/6/2020 "của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2020" thì Danh sách cụ thể một số máy tính bỏ túi thông dụng được phép đem vào phòng thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 có các dòng máy tính VINACAL: VINACAL 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus;

Gửi bình luận của bạn

Đăng nhập để bình luận