12/05

GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN

- Giấy chứng nhận chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ từ công ty Việt Nhật sang Công Ty TNHH XNK Máy Tính Việt Nam ( Vinacal.Co,Ltd )