12/05

KHUYẾN CÁO VIỆC GẮN CÁC THIẾT BỊ GIAN LẬN CÔNG NGHỆ CAO VÀO MÁY TÍNH VINACAL TRONG KỲ THI QUỐC GIA

Theo công văn số: 1568/BGDĐT-CNTT, ngày 19/4/2018 của Bộ giáo dục “v/v thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018”. Trong đó có các dòng máy tính của Công ty Vinacal được phép mang vào phòng thi theo quy định như: Vinacal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II, 570 EX Plus.

Hiện nay Công ty Vinacal đã phát hiện việc chỉnh sửa lại các dòng máy tính của Công ty chúng tôi, nhằm gắn thêm các thiết bị gian lận với chức năng thu nhận và truyền tải thông tin để mang vào phòng thi trong kỳ thi quốc gia. Công ty xin khuyến cáo quý khách hàng không nên mua hoặc mang vào phòng thi các thiết bị trên. Việc mang vào phòng thi các máy tính, vật dụng có gắn các thiết bị thu nhận, truyền tải thông tin là vi phạm quy chế thi. Theo đó, các thí sinh vi phạm sẽ bị đình chỉ hoặc cấm thi tuỳ vào mức độ vi phạm của quy chế thi.